Zakres usług
Współpraca z nami to gwarancja:
list_icon
Realizacji projektów przez grono ekspertów z uprawnieniami zawodowymi i wieloletnim doświadczeniem
list_icon
Wysokiej jakości merytorycznej
list_icon
Terminowości i skuteczności,
list_icon
Zastosowania nowoczesnych metod projektowych
list_icon
Estetycznej formy przekazu treści opracowań, dokumentacji i projektów
list_icon
Indywidualnego i rzetelnego podejścia do każdego tematu

Nasz zespół

Łukasz Kowalski
Łukasz Kowalski
Współwłaściciel EQD Góra Projekt. Założyciel i główny projektant. Od kilkunastu lat związany zawodowo z planowaniem przestrzennym, strategicznym i ochroną środowiska. Koordynator projektów. Autor m.in. licznych Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań środowiskowych.
Paweł Góra
Paweł Góra
Współwłaściciel EQD Góra Projekt. Założyciel i główny projektant. Od kilkunastu lat związany zawodowo z urbanistyką. Autor licznych planów miejscowych i projektów decyzji administracyjnych wz/ icp.
Adam Boczek
Ekspert ds. przyrodniczych aspektów planowania przestrzennego. Pasjonat geografii i wędkarstwa.
Joanna Chorążewicz
Joanna Chorążewicz
Doświadczony urbanista specjalizujący się w opracowywaniu projektów decyzji wz/icp.

Kontakt

ul. Do Studzienki 29A, 80-227 Gdańsk
biuro@projektowanieurbanistyczne.pl
+48 793 128 120
Godziny pracy biura: 8 – 16
ul. Lubelska 19 lok. 2, 10-406 Olsztyn,
biuro@projektowanieurbanistyczne.pl
+48 605 512 557
Godziny pracy biura: 8 – 16